Kredieten

 

Wilt u een woning kopen, bouwen of renoveren? En bent u van plan om daarvoor een hypothecaire lening af te sluiten? Naast de traditionele formule, met constante maandelijkse aflossingen, bieden wij u interessante alternatieven.

Onze financieringsoplossingen

U kunt een vastgoedproject ook financieren met een levensverzekering[1] , met behulp van een van deze formules:

Wedersamenstelling van het krediet

Met deze formule kunt u het opgebouwde pensioenkapitaal op de einddatum van uw verzekeringscontract gebruiken om uw hypothecair krediet in één keer terug te betalen.

Concreet betekent dat dat u slechts periodiek de interesten van uw krediet betaalt. De terugbetaling gebeurt in één keer op de einddatum van het hypothecair krediet. U hoeft niet over het gespaarde kapitaal te beschikken om die formule te gebruiken, in tegenstelling tot bij het voorschot op het pensioenkapitaal (zie hieronder).

Voorschot op pensioenkapitaal

U kunt ook een voorschot vragen op het al opgebouwde pensioenkapitaal.

Stel: u bent 30 jaar, en volgens uw pensioenplan krijgt u 100.000 euro op uw wettelijke pensioenleeftijd. Op 40 jaar is het al mogelijk om een voorschot op het kapitaal te vragen, rekening houdend met het toegestane maximumpercentage van het kapitaal.

Drie goede redenen om uw aanvullend pensioen te gebruiken om de aankoop of renovatie van onroerend goed te financieren:

  • Het is een ideaal alternatief voor het klassieke hypothecair krediet, dankzij de fiscale voordelen van uw pensioenverzekering.
  • U hoeft niet tot uw pensioen te wachten of uw persoonlijke reserves aan te spreken om uw vastgoedplannen te realiseren. U blijft sparen voor uw aanvullend pensioen.
  • Het onroerend goed is al uw eigendom als u met pensioen gaat.

Contacteer ons gerust voor meer informatie over deze formules. Samen bekijken we welke formule het beste aansluit bij uw behoeften.

 


[1] Contacteer ons om na te gaan welke producten overeenstemmen met deze formules.